Modul 3: Plan for arbeid med Realfagsløyper

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 80 minutter

Målet med modulen er at personalet skal komme godt i gang med å utvikle en plan for barnehagens arbeid med Realfagsløyper. Dette er avgjørende for at arbeidet med Realfagsløyper i størst mulig grad skal bidra til kompetanseutvikling både for den enkelte og for barnehagen som organisasjon.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les målet for modulen nøye, og se gjennom hele modulen (A–D).
 • Forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Merk at denne modulen ikke inneholder A – Forarbeid og C – Utprøving.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Ta med plakaten dere lagde i forrige modul, Realfag i rammeplanen.
 • Ta med plakaten Realfag i vår barnehage fra modulen Hva er realfag?
 • Skriv ut plakaten Oppbygging av realfagsløyper i A4-format.

Legg disse tre plakatene på et sted der deltakerne kan kikke på dem. Kopier gjerne flere eksemplarer ved behov.

Forberedelse til D – Etterarbeid:

 • Skriv ut plakaten Plan for arbeid med Realfagsløyper i A3-format. I D – Etterarbeid skal du skrive innspill fra alle gruppene på denne plakaten. Etterpå renskriver du plakaten sammen med styrer i barnehagen. Heng opp plakaten sammen med plakaten Realfag i vår barnehage på for eksempel personalrommet.

A – Forarbeid

Denne modulen inneholder ikke forarbeid.

B – Samarbeid

40 minutter
Grupper

Diskuter følgende spørsmål i grupper:

 • Hva bør en god plan for arbeidet med Realfagsløyper inneholde?
 • Hva kreves av den enkelte ansatt i barnehagen og av ledelsen i barnehagen for at kompetanseutviklinga skal føre til endring i barnehagens praksis?
 • Hvordan skal planen være synlig i årsplan og i andre dokumenter i barnehagen?

Dere har gjennom temaet Kom godt i gang så langt lagd to skriftlige produkter: Plakaten Realfag i vår barnehage fra modulen Hva er realfag? og plakaten Vurdering av realfaglig praksis fra modulen Realfag i rammeplanen. I denne modulen får dere i tillegg oversikten Oppbyggingen av Realfagsløyper (pdf).

 • Basert på disse tre plakatene, hva bør barnehagen prioritere i kompetanseutviklinga? Hvilken pakke bør dere starte med?

 

C – Utprøving

Denne modulen inneholder ingen utprøving.

D – Etterarbeid

40 minutter
Plenum

I plenum skal dere fylle ut en plan for arbeidet med Realfagsløyper. Alle bør få dele sine tanker. Den som leder modulen skriver inn det dere blir enige om. Lag en plan som passer for barnehagen deres og som forplikter alle til å jobbe med Realfagsløyper. Hvis dere ser behov for å endre på planmalen, så gjør gjerne det. Den som leder modulen renskriver planen i samarbeid med styrer i barnehagen i etterkant. Planen skal deretter henges opp på f.eks. personalrommet sammen med plakaten Realfag i vår barnehage fra første modul.

Diskuter i plenum hvordan dere kan sikre at planen blir et levende dokument som dere justerer og endrer etter hvert som arbeidet går fremover.

 • Før dere avslutter, se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i modulen dere har valgt som den neste.