Modul 1: Hva er teknologi?

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 100 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er at personalet skal utvide sin forståelse av hva teknologi er og hvordan vi kan arbeide med teknologi i barnehagen. I arbeidet med denne modulen vil personalet få inspirasjon og konkret erfaring med teknologi.

Rammeplanen

Fra fagområdet Natur, miljø og teknologi:

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener (...) og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi. Personalet skal utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

Fra fagområdet Antall, rom og form:

Fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. Personalet skal bruke (...) bøker, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.

Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt
 1. Tenk over hva du forbinder med ordet «teknologi» og noter stikkord
 2. Les artikkelen Hva er teknologi – og hvordan kan vi jobbe med det i barnehagen? (pdf) Underveis noterer du ev. flere stikkord.

Ta med stikkordene til gruppearbeidet i B – Samarbeid.

B – Samarbeid

45 minutter
Grupper

1. Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

Del stikkord og refleksjoner basert på forarbeidet. Diskuterer hvordan deres syn på teknologi eventuelt har endret seg.

2.    Planlegg utprøving (30 minutter)

Dere skal nå planlegge en teknologiaktivitet til C – Utprøving.

a) I artikkelen blir det presentert ulike måter å arbeide med teknologi på:

 1. Hverdagsteknologi - hvordan virker det?
 2. Barnebok som utgangspunkt for å jobbe med teknologi
 3. Drømmemaskinen

Velg en av disse måtene. Hvis det er flere grupper, vurder om dere kan prøve ulike innfallsvinkler.

b)  Tenk gjennom hva dere trenger å skaffe eller tilrettelegge av materiell, slik at barna har redskaper og materialer som de kan bruke i aktiviteten.

c) Under utprøvinga skal dere ta bilder, og notere ned observasjoner og refleksjoner underveis. For eksempel:

 • Hvordan bidrar aktiviteten til problemløsning og kreativ tenking?
 • Hvordan ivaretar aktiviteten barns medvirkning?
 • I hvor stor grad forstår barna hvordan teknologien fungerer?
 • Hvordan er samspillet mellom lek og læring i aktiviteten?

Ta bildene og notatene med til D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Den tida det tar
To eller flere sammen med en gruppe barn

Gjennomfør teknologiaktivitet dere planla i B – Samarbeid.
 

D – Etterarbeid

Minimum 40 minutter, avhengig av antall grupper
Grupper og/eller plenum

Del erfaringer i grupper eller i plenum (minimum 30 minutter)

1. Del bilder og notater fra utprøvinga. Diskuter punktene:

 • Hvordan bidrar aktiviteten til problemløsning og kreativ tenking?
 • Hvordan ivaretar aktiviteten barns medvirkning?
 • I hvor stor grad forstår barna hvordan teknologien fungerer?
 • Hvordan er samspillet mellom lek og læring i aktiviteten?

2. Bli enige om fem punkter som dere mener er spesielt viktig å ivareta i arbeidet med teknologi i barnehagen. Vurder om dere vil prøve ut de andre måtene å jobbe med teknologi på..

Veien videre (10 minutter)

Bestem hvilken pakke/modul dere vil ta som den neste. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.