Om temaet

Temaet handlar om korleis personalet kan legge til rette for utforskande og varierte møte med realfaga i leik, kvardag og tilrettelagde aktivitetar, både ute og inne. Gjennom eigne erfaringar og refleksjon rundt desse, vil barna utvikle realfagleg forståing.