Modul 1: Samtaletrekk i realfag

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 95 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli kjent med sju samtaletrekk. Samtaletrekkene er gode redskaper for å lede realfaglige samtaler med barn. Du skal få erfaring med å bruke ulike samtaletrekk for å skape muligheter for at flere barn kan delta i realfaglige samtaler.

Rammeplanmål

Natur, miljø og teknologi:

  • Personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer og problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd (s. 53).

Antall, rom og form:

  • Fagområdet handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger (s. 53).
  • Personalet skal legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler (s. 54).  

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom hele modulen (A–D).
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les først artikkelen Samtaletrekk – redskap i reafaglige samtaler i barnehagen (pdf). Se deretter på plakat med oversikt over samtaletrekk (pdf). Tenk over og noter hvilke samtaletrekk du allerede er vant til å bruke, og hvilke du kunne tenke deg å bruke mer. Notatene skal du ta med til B – Samarbeid.

Les gjennom aktiviteten Hvem skal ut? (mattelist.no).

B – Samarbeid

40 minutter
Grupper

1. Gruppearbeid knyttet til forarbeid (10 minutter)

Sett dere i grupper på fire–fem deltakere. Del notatene fra A – Forarbeid med hverandre.

2. Gruppearbeid (30 minutter)

Dere skal nå planlegge en aktivitet for å øve dere på å bruke samtaletrekk. Bruk Tips til planlegging og gjennomføring av bruk av samtaletrekk (pdf) og plakat med oversikt over samtaletrekk (pdf). Planlegg å gjennomføre aktiviteten Hvem skal ut? (mattelist.no) med en barnegruppe. Før neste samling skal hver enkelt gjennomføre aktiviteten med en barnegruppe av valgfri størrelse.

C – Utprøving

Den tida det tar
Individuelt eller flere sammen med en gruppe barn

Gjennomfør den planlagte aktiviteten. Bruk samtaletrekkene aktivt og bevisst.

Etter gjennomføringa skal du reflektere over:

  • Hvordan klarte du å bruke samtaletrekkene gjennom aktiviteten?
  • Hvordan påvirket din bruk av samtaletrekkene barnas deltakelse i samtalen?

Ta notater direkte etter utprøving til refleksjon i etterkant. Velg noen punkter du vil dele med kollegene når dere samles til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

25 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper eller i plenum (15 minutter)

Del erfaringene fra utprøvingene med de andre i gruppa, på avdelingen eller i plenum.

  • Hvordan klarte dere å bruke samtaletrekkene gjennom aktiviteten med barna?
  • Hvordan påvirket bruken av samtaletrekkene barnas deltakelse i samtalen?

Noter tre momenter som dere mener er viktig ha fokus på i videre arbeid med realfaglige samtaler.

Veien videre (10 minutter)

Bestem om dere vil gjennomføre denne modulen på nytt (men med andre samtaletrekk), eller hvilken pakke/modul dere vil ta som den neste. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.