Modul 4: Utforskende forsøk i naturfag

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 135 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å reflektere over hvordan ulike instruksjoner til forsøk, i ulik grad tilrettelegger for at elevene får utforske. Skjemaet med frihetsgrader kan brukes til å analysere hvor utforskende et forsøk er.

Ressurser

Forderedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen som støtter dere i gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut tabellen med frihetsgrader (pdf) til hver deltaker.
 • Skriv ut de tre forsøksinstruksjonene som skal fordeles i de tre gruppene. Instruksjonene er ulike, og gruppene skal ikke lese de andre gruppenes instruksjon!
 • Gjør klart utstyr til forsøkene:
  • minst tre av disse væskene: vann, oppvaskmiddel, matolje, grønnsåpe, honning, solbærsirup
  • en kjøkkenvekt
  • gjennomsiktige plastkopper (tre til hver gruppe)

 

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les instruksjonen til forsøket Et batteri kan antenne stålull (naturfag.no).

Vurder i hvilken grad mener du at instruksjonen tilrettelegger for at elevene får utforske?

Noter ned tankene dine og ta med notatene til B – Samarbeid. De skal brukes i videre diskusjon.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (10 minutter)

Gå sammen i grupper på tre–fire personer og ta fram notatene fra forberedelsen.

Diskuter i hvilken grad dere mener at instruksjonen tilrettelegger for at elevene får utforske.

Faglig påfyll (15 minutter)

Gå gjennom faglig påfyll og gruppeoppgave om frihetsgrader i forsøk.

Forsøk (25 minutter)

Jobb sammen i grupper (delelig med tre). Hver gruppe følger instruksjonen de har fått utdelt og utfører forsøket. 

Refleksjon (25 minutter)

Jobb sammen i grupper og diskuter antall frihetsgrader i tre ulike instruksjonene samt i hvilken grad de legger til rette for at elevene kan utforske. 

Oppsummering (5 minutter)

Gå gjennom oppsummeringen om utforskende forsøk.

Forbered utprøving (10 minutter)

Planlegg et forsøk du kan gjennomføre med elever før D – Etterarbeid. Bruk gjerne forsøket med væsker.

Vurder hvilke deler som skal være åpen/lukket og antall frihetsgrader i instruksjonen du ønsker å gi elevene.

 

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør forsøket med elevene dine.

Vurder i hvilken grad forsøket var uforskende.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del i grupper (15 minutter)

Hver person deler kort erfaringene sine fra utprøvinga og forteller om i hvilken grad forsøket var utforskende. Gruppen velger et eksempel de vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Hver gruppe forteller hva de snakket om.

Tenk-par-del (15 minutter)

Diskuter hvordan dere kan bruke skjemaet med frihetsgrader i din fremtidige undervisningspraksis.

Veien videre (5 minutter)

Velg en ny modul som dere vil jobbe videre med.

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.