Modul 5: Innhente data med digitale verktøy

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 145 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å reflektere over hvordan ulike digitale verktøy kan brukes til å innhente data og hvilke ulike læringsutbytter elevene kan få av de ulike verktøyene når man jobber utforskende.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut tabellene til hver gruppe.
 • Det anbefales at dere gjennomfører datainnsamlingene, men dersom dere ikke har nødvendig utstyr kan dere se filmer av datainnsamlingene.
 • For å gjøre datainnsamlingsforsøkene trenger dere: digitalt termometer, datalogger med temperatursensor, kokeplate, 100–200 ml begerglass, vann, stoppeklokke, noe å notere med.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Noter svar på følgende spørsmål:

 • Hvilke digitale verktøy til å innhente data i naturfag har dere erfaring med?
 • Hvilke fordeler og utfordringer har dere opplevd med de ulike verktøyene?

Ta med svarene/notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

85 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (5 minutter)

Arbeid i grupper på tre–fire personer, og utveksle svarene deres fra A – Forarbeid: Skriv ned svar som stikkord på et felles ark.

Oppgave: faseoverganger i vann (30 minutter)

Gjennomfør den utforskende aktiviteten knyttet til faseoverganger i vann.

Fagdidaktisk refleksjon (20 minutter)

Jobb i grupper på fire. Diskuter følgende og noter svarene i refleksjonstabellen dere har fått utdelt.

 1. Hva lærte dere av aktiviteten? (ferdigheter og kunnskap)
 2. Hvilke utfordringer og fordeler med de to ulike verktøyene opplevde dere?

Hver gruppe deler sine erfaringer og opplevd utbytte i plenum.

Faglig påfyll (10 minutter)

Dere har nå brukt to ulike digitale verktøy for å måle temperatur:

 1. digitalt termometer
 2. digital datalogger med temperatursensor

Bruk figuren over utforskende arbeidsmåter og plasser de to verktøyene i sirkelen.

Oppsummering (10 minutter)

Gå gjennom sidene i presentasjonen sammen.

Planlegg egen undervisning (10 minutter)

Jobb individuelt eller i grupper:

 • Planlegg en aktivitet der elevene må bruke digitale verktøy (kan være de to dere har prøvd i denne modulen eller noe annet) til datainnsamling.
 • Skisser hvilket læringsutbytte aktiviteten skal gi elevene.

Aktiviteten skal gjennomføres med elever (C – Utprøving) før dere møtes til D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der elevene må bruke digitale verktøy. Under gjennomføringa skal du reflektere over:

 • Hvilket læringsutbytte opplevde du at aktiviteten ga elevene?

Noter tankene dine og forbered deg på å dele tanker og erfaringer når dere møtes til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer etter utprøving (20 minutter)

Del erfaringene fra utprøvingen i grupper på tre–fire deltakere.

 • Forklar kort aktiviteten og hvilket bruke digitalt verktøy elevene brukte til datainnsamling.
 • Hvilket læringsutbytte opplevde du at aktiviteten ga elevene?

På bakgrunn av erfaringsdelingen skal gruppen velge to konkrete eksempler på bruk av digitale verktøy i naturfag som dere syns fungerer godt.

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Del eksemplene dere valgte ut i gruppediskusjonen.

Veien videre og neste modul (5 minutter)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i det som blir deres neste modul.