Modul 1: Planleggingsverktøy for å utvide klasserommet

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 160 minutter

Målet med denne modulen er å skape forståelse for hva som skal til for at bruk av andre læringsarenaer bidrar til læring og motivasjon hos elevene. Dere skal bruke oppdrag som verktøy for å skape sammenheng mellom undervisninga inne i og utenfor klasserommet.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye.
  • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

I løpet av de tre modulene som denne pakken består av, skal dere planlegge og prøve ut et undervisningsopplegg hvor dere bruker andre læringsarenaer. I denne og neste modul er det ikke utprøving med elever. Dere skal i stedet bruke tid på å planlegge eget undervisningsopplegg. Det er derfor mulig å gjennomføre D – Etterarbeid umiddelbart etter dere er ferdig med B – Samarbeid. Det forutsetter at deltakerne får nok tid til å fullføre planlegginga utover de 30 minuttene som er satt opp i B – Samarbeid.

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Se gjennom presentasjonen som skal brukes under gjennomføring av modulen.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før de møter på samlinga B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

Skriv ut til hver deltaker, hvis de ikke jobber digitalt:

  • Modulheftet
  • Planleggingsark for eget opplegg i A3-format

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Tenk gjennom, og sett opp noen punkter knyttet til følgende spørsmål:

  • Hvilke arenaer utenfor klasserommet har du brukt i undervisninga?
  • Hvorfor brukte du disse?
  • Hva kan være utfordrende med undervisning på andre læringsarenaer?

Ta med notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

70 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid (15 min)

Diskuter svarene fra forarbeidet to og to sammen. Oppsummer i plenum hva dere snakket om.

Faglig påfyll (15 min)

Som faglig påfyll skal dere presenteres for fordeler og utfordringer med å ta elevene ut av klasserommet og diskutere hvordan dette stemmer med egne erfaringer.

Oppdrag (10 min)

Gå gjennom den delen av presentasjonen som beskriver hva oppdrag er, gir konkrete eksempler og beskriver hvilke fordeler det kan gi.  

Planlegg egen undervisning (30 min)

I løpet av de tre modulene som denne pakken består av, skal dere planlegge og prøve ut et undervisningsopplegg hvor dere bruker andre læringsarenaer. I modul 1 skal dere planlegge et oppdrag elevene skal få.

Følg instruksjonene i presentasjonen, del ut Modulhefte og Planleggingsark for eget opplegg og fyll ut de to første kolonnene i Planleggingsark for eget opplegg.

C – Utprøving

30 minutter
Individuelt

I denne og neste modul er det ikke utprøving med elever. Dere skal i stedet gjøre ferdig utkastet til oppdrag som dere begynte på i B – Samarbeid. Dette skal gjøres ferdig før D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

50 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 min)

Del erfaringene dere gjorde når dere fylte ut de to kolonnene i planleggingsarket. Hver gruppe velger ett eksempel som dere vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 min)

Hver gruppe deler ett eksempel i plenum.

Veien videre (10 min)

Å finne fram til et oppdrag er et av stegene i Modellen for utvidet klasserom. I neste modul skal dere bli kjent med denne modellen og fortsette planlegginga av egen undervisningsopplegg. Husk derfor å ta med Planleggingsark for eget opplegg til neste samling (A3-arket).
Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.