Modul 1: Miljø for kommunikasjon i klasserommet

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + utprøving med elever

Vi anbefaler at dere har gjennomført modul 3M, Utforskende undervisning i matematikk, i pakke 1, Kjennetegn på ambisiøs undervisning under tema Ambisiøs og utforskende undervisning, før dere starter på denne pakken.

Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er å få en oversikt over hvilke grunnleggende normer som er viktige for å utvikle et godt miljø for matematisk kommunikasjon i klasserommet. Modulen gir også innsikt og øvelse i hvordan dere kan tilrettelegge for at elever begrunner og argumenterer for sine svar.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B –  Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B –  Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjon. Den brukes til gjennomføring av B og D.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Normer og kommunikasjon i matematikklasserommet.

Tenk over disse problemstillingene, ta notater til neste økt B – Samarbeid:

 • Finn to momenter i artikkelen du har lyst til å løfte fram?
 • Hvordan kan oppgaver med flere riktige svar eller flere mulige løsningsstrategier fungere som utgangspunkt for en matematisk samtale?

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid i grupper (25 minutter)

Del inn i grupper på tre til fire lærere, diskuter notatene fra forarbeidet: 

 • Hva vil dere trekke fram som interessant fra artikkelen?
 • Hvordan kan oppgaver med flere riktige svar eller flere mulige løsningsstrategier fungere som utgangspunkt for en matematisk samtale?

Drøft erfaringer fra egen praksis med utgangspunkt i teorien i artikkelen:

 • Hvordan opplever du at den didaktiske kontrakten er i din klasse/gruppe?
 • Hvordan kan du skape et miljø hvor det er greit å gjøre feil og endre resonnement?

Faglig påfyll (20 minutter)

Aktiviteten «Hvem skal ut?»

Vis elevene fire bilder med for eksempel figurer, ord, begrep, regneuttrykk eller liknende. Elevene skal bestemme seg for hvilket av de fire bildene som skal ut. De må velge et bilde med en egenskap som ingen av de tre andre bildene har og forklare på hvilken måte dette bildet skiller seg fra de tre andre. Det setter krav til valg av bilder. Bildene må være slik at det kan argumenteres for at flere av bildene - helst alle - har en egenskap som skiller dem fra de andre.         

Hensikten med aktiviteten er:

 • å få fram ulike resonnement og løsninger.
 • å få alle elever i tale, argumentere og begrunne.
 • å lytte til hverandres resonnement, kunne tilføye eller spørre.

I PowerPoint-presentasjonen er det et utvalg bilder dere kan diskutere for å bli kjent med aktiviteten.

Planlegg egen undervisning (45 minutter)

Planlegg bruk av aktiviteten «Hvem skal ut?» med egne elever.

Undervisningen skal gjennomføres før neste samling. Planlegg i grupper, men gjennomfør aktiviteten med egne elever. Bruk gjerne vedlagte undervisningsnotat til planleggingen.

Momenter til planlegging av aktiviteten:

 • Hvordan presentere oppgaven og organisere elevene og arbeidet?
 • Hvilke forslag tror dere vil komme og hvordan tror dere elevene vil begrunne?
 • Hvordan respondere på og anerkjenne elevenes forslag - både riktige resonnement, og de som ikke er riktige?

 

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten «Hvem skal ut?».

Observasjons- og refleksjonsspørsmål til utprøvingen:

 • Hvordan fikk dere elevene engasjerte?
 • Hvordan fungerte aktivitetene for å få fram mange ulike resonnement? 
 • Hvordan var miljøet i gruppa for å tenke annerledes? 

Noter momenter du vil ta med til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

 • Hvordan fikk dere elevene engasjerte?
 • Hvordan fungerte aktivitetene for å få fram mange ulike resonnement?
 • Hvordan var miljøet i gruppa for å tenke annerledes?

Veien videre og neste modul (10 minutter)

Vi anbefaler «Oppgaver som fremmer kommunikasjon» som neste modul. A – Forarbeid i neste modul kan gjøres nå, dersom dere har tid.