Modul 4: Samtaletrekk

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + utprøving med elever

Denne modulen bygger på arbeidet fra tidligere moduler i denne pakken.

Målet med denne modulen er å bli kjent med sju samtaletrekk. Samtaletrekkene er gode redskap for å lede faglige samtaler. Dere får også erfaring med å bruke samtaletrekk, og får reflektere over hvordan faglige samtaler i matematikk kan ledes.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakere

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjon. Den brukes til gjennomføring av B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Samtaletrekk. Tenk gjennom: 

 1. Hva er dine erfaringer med matematiske samtaler?
 2. Hva lykkes du med og hva er eventuelt vanskelig?
 3. Bruker du noen av samtaletrekkene allerede? Hvordan fungerer de i så fall?
 4. Er det spesielle situasjoner hvor du synes samtaletrekk egner seg godt?

Ta notater og ta disse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (15 minutter)

 1. Hva er deres erfaringer med matematiske samtaler?
 2. Hva lykkes dere med og hva er eventuelt vanskelig?
 3. Bruker dere noen av samtaletrekkene allerede? Hvordan fungerer de i så fall?
 4. Er det spesielle situasjoner hvor dere synes samtaletrekk egner seg godt?

Faglig påfyll (30 minutter)

I Powerpoint-presentasjonen er det en detaljert beskrivelse av samtaletrekkene. Bruk denne delen av presentasjonen som en repetisjon av artikkelen.

Planlegg egen undervisning (45 minutter)

Dere skal nå planlegge en undervisningsøkt hvor dere bruker «Hvem skal ut?». Bruk gjerne tilhørende undervisningsnotat. Aktiviteten skal gjennomføres før neste samling.

Dere kan velge om dere jobber individuelt eller flere sammen.

Aktiviteten «Hvem skal ut?»

Vis elevene fire bilder med for eksempel figurer, ord, begrep, regneuttrykk eller liknende. Elevene skal bestemme seg for hvilket av de fire bildene som skal ut. De må velge et bilde med en egenskap som ingen av de tre andre bildene har og forklare på hvilken måte dette bildet skiller seg fra de tre andre. Det setter krav til valg av bilder. Bildene må være slik at det kan argumenteres for at flere av bildene - helst alle - har en egenskap som skiller dem fra de andre.         

Hensikten med aktiviteten er:

 • å få fram ulike resonnement og løsninger.
 • å få alle elever i tale, argumentere og begrunne.
 • å lytte til hverandres resonnement, kunne tilføye eller spørre.

 

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten. Bruk samtaletrekkene aktivt og bevisst.

Etter gjennomføringen skal du reflektere over:

 1. Hvordan klarte du å bruke samtaletrekkene gjennom aktiviteten?
 2. Hvordan påvirket din bruk av samtaletrekkene elevenes deltakelse i samtalen?

Ta notater direkte etter utprøving eller bruk lydopptak til refleksjon i etterkant. Velg noen punkter du vil dele med kollegene når dere samles til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (15 minutter)

Del erfaringene fra utprøvingene med de andre i gruppa.

 • Hvordan klarte dere å bruke samtaletrekkene gjennom aktiviteten med elevene?
 • Hvordan påvirket bruken av samtaletrekkene elevenes deltakelse i samtalen?

Noter tre momenter som dere mener er viktig ha fokus på i videre arbeid med matematiske samtaler.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum og del tips og momenter fra gruppearbeidet med hverandre.

Veien videre og neste modul (5 minutter)

Veien videre kan være å fortsette arbeidet med samtaletrekk og oppgaver med høye kognitive krav.

En annen mulighet er å arbeide med en annen pakke i Realfagsløyper.