Modul 2: Oppgaver som fremmer kommunikasjon

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 160 minutter + utprøving med elever

Denne modulen bygger på arbeidet fra modul 1 i denne pakken.

Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er at dere skal få innsikt i hvordan dere kan velge oppgaver som er et godt utgangspunkt for matematiske samtaler. I tillegg skal dere kunne vurdere og endre mulighetene som finnes i en oppgave.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakere

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B –  Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjon til B – Samarbeid. Den skal brukes til arbeidet.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • Kopier opp undervisningsnotat til B – Samarbeid.

A – Forarbeid

40 minutter
Individuelt

Les artikkelen Kognitive krav i matematikkoppgaver, svar på refleksjonsspørsmålene nedenfor og ta med notater til B – Samarbeid.

 • Hva kjennetegner de oppgavene du bruker mest tid på i egen undervisning?
 • Noter tre egenskaper som du, etter å ha lest artikkelen, mener er viktig for at oppgaver skal kunne være godt egnet som grunnlag for faglige diskusjoner i matematikk.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (20 minutter)

 • Se over notatene dine fra A – Forarbeid.
 • Hva kjennetegner oppgaver som kan være et godt grunnlag for faglige diskusjoner i matematikk?
 • Hvordan kan man endre oppgaver, slik at de kan egne seg bedre for matematiske diskusjoner?

Faglig påfyll (15 minutter)

PowerPoint-presentasjonen inneholder lysark med hovedpunkter fra artikkelen.

Hvordan videreutvikle en oppgave? (20 minutter)

PowerPoint-presentasjonen inneholder et eksempel på hvordan en lærebok-oppgave med lave kognitive krav kan videreutvikles for å heve de kognitive kravene. Dere skal arbeide med oppgaven og i etterkant vurdere dette ut fra noen kjennetegn på kognitivt krevende oppgaver. Oppsummer i plenum.

Planlegge egen undervisning (35 minutter)

Planlegg en undervisningsøkt hvor fokus er å bruke oppgaver med høye kognitive krav. Se eksempler i artikkelen.

Bruk undervisningsnotatet i planlegging, gjennomføring og refleksjon (se presentasjonen). Planlegging skal foregå i grupper.

Aktiviteten gjennomføres med elever før neste samling.

C – Utprøving

Ei undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten.

Etter gjennomføringen skal du reflektere over:

 • Hvordan fungerte oppgaven du valgte?
 • Oppstod det muligheter for matematiske diskusjoner? I så fall på hvilken måte?
 • Opplevde du noen gylne øyeblikk?

Ta notater og ta med disse til D - Etterarbeid.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i gruppe (15 minutter)

Del erfaringer, refleksjoner og gylne øyeblikk.

Oppsummer i plenum (15 minutter)

Del erfaringer i plenum.

Veien videre

Neste modul kan for eksempel være «Samtaletrekk».

Dersom dere har tid kan dere gjøre A – Forarbeid i neste modul nå.
Dere kan også gjennomføre enda ei økt med vekt på å bearbeide oppgaver fra læreboka.