Modul 1: Samtale i naturfag

Oversikt

145 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hvordan vi kan legge til rette for samtaler i naturfag der elevene utforsker egne oppfatninger i fellesskap.

Ulike kommunikasjonsformer har ulike hensikter. Kommunikasjon kan være styrt eller åpen, og den kan ha mer eller mindre elevinvolvering.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut ord og bildekort til hvert par. Klipp opp og legg kortene i en konvolutt til hvert par.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Tenk på din egen undervisning og reflekter over:

 1. Hvordan foregår samtaler i ditt klasserom?
 2. Hvem snakker mest, du eller elevene?
 3. Er det mest plenum eller elevgruppesamtaler, eller begge deler?
 4. Hvilke elever er det som snakker?

Ta med svarene/notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid (10 min)

Bruk notatene fra A – Forarbeid, og del erfaringer to og to. Oppsummer i plenum.

Aktivitet: Koble ord til bilder (15 min)

Koble bilder av ulike gjenstander til ulike egenskaper.

Faglig påfyll (45 min)

Gå gjennom teori om kommunikasjon i klasserommet. Gjennomfør leseoppdrag til Gjett hva lærer’n tenker på, Naturfag 2/11 (pdf). Analyser aktiviteten, og diskuter hvordan vi kan legge til rette for at elevene kan uttrykke egne oppfatninger og utforske disse i fellesskap.

Planlegg egen undervisning (20 min)

Lag en aktivitet (for eksempel koble ord til bilder) tilpasset tema for ei undervisningsøkt. Planlegg hvordan du vil gjennomføre hele økta.

Vurder om aktiviteten tilrettela for at elevene kunne

 • komme med sine egne oppfatninger?
 • utforske egne meninger i fellesskap?

Hvorfor / hvorfor ikke?

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du bruker de fire kommunikasjonsformene. Under og etter utprøvinga skal du reflektere over:

 1. Hvilken kommunikasjonsform bruker jeg til hva?
 2. Fungerer det slik jeg hadde tenkt? Hvorfor / hvorfor ikke?

Fyll inn refleksjoner i den siste kolonnen på arket Planlegg egen undervisning i planlegginsverktøyet (eller bruk et eget ark). Noter refleksjonene så tidlig som mulig etter utprøvinga.

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Del erfaringer fra utprøvinga. Diskuter om aktivitetene tilrettela for at elevene kunne komme med sine egne oppfatninger og utforske egne meninger i fellesskap.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler erfaringene sine.

Veien videre (10 minutter)

Neste modul handler om faser i faglige samtaler. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i den modulen.