Modul 1: Diagnostisk undervisning

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 180 minutter
Abstraksjon og generalisering, Kognitiv konflikt

Målet med denne modulen er å få erfaringer med diagnostisk undervisning som metode for å få fram ulike misoppfatninger og overgeneraliseringer i matematikk. Modulen gir innblikk i ulike oppgaver som kan avdekke misoppfatninger, og inneholder eksempler på elevsvar som kan tyde på at elevene er i misoppfatninger. 

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • ­ Les målet for modulen nøye.
 • ­ Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • ­­Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid, C – utprøving og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen. Den kan du bruke som støtte til gjennomføring av samlinga. 
 • ­Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • I denne modulen er det ikke utprøving med elever. I økt C – Utprøving skal dere se filmen "Telle med 0,3 fra 0,3" og analysere den i lys av artikkelen og diskusjonene i B - Samarbeid. Se filmen og les gjennom transkripsjonen. Vurder om du skal kopiere og dele ut transkripsjonen til del C – Utprøving.
 • ­Gjør avtale med en kollega om å notere under oppsummering av diskusjonen i D – Etterarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Noter ned hva du legger i begrepet "misoppfatninger". Ta med notatene til B - Samarbeid.
Les utdraget fra Introduksjon til diagnostisk undervisning og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller utfordrende.

Svar på følgende refleksjonsspørsmål, og ta med notatene til B - Samarbeid:

 • Hva ligger i begrepet misoppfatninger?
 • Hva kan årsakene til misoppfatninger være?
 • Hvordan forebygge misoppfatninger?
 • Hvordan avdekke misoppfatninger?
 • Hvordan hjelpe elevene videre?

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (30 minutter)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper på tre–fire personer:

 • Hva ligger i begrepet misoppfatninger?
 • Hva kan årsakene til misoppfatninger være?
 • Hvordan forebygge misoppfatninger?
 • Hvordan avdekke misoppfatninger?
 • Hvordan hjelpe elevene videre?

Gruppene blir enige om et par momenter dere vil dele i plenum.

Faglig påfyll (30 minutter)

I PowerPoint-presentasjonen er det eksempler på misoppfatninger, diagnostiske oppgaver og elevsvar som tyder på at elevene er i misoppfatninger.

Drøft utfordringer med

 • å velge oppgaver som leder til kognitiv konflikt
 • å hjelpe elevene til å løse opp i konflikten.

C – Utprøving

60 minutter
Grupper og plenum

Utfordre elevenes tenking (15 minutter)

Se filmen Telle med 0,3 fra 0,3 og reflekter over spørsmål læreren stiller elevene.

 • Hvilke spørsmål stiller læreren for å få frem elevenes forståelse av posisjonssystemet og desimaltall?
 • Hvordan vil dere bedømme elevenes forståelse av desimaltall?

Ta notater med inn i gruppediskusjonen.

Diskusjon i grupper (30 minutter)

Gå sammen i grupper og diskuter filmen i lys av diagnostisk undervisning.
Hver gruppe skal notere et par momenter de vil dele i plenum.

 • Hvilke spørsmål stiller læreren for å få frem elevenes forståelse av posisjonssystemet og desimaltall?
 • Hvordan vil dere bedømme elevenes forståelse av desimaltall?
 • Diskuter filmen i lys av de fire fasene i diagnostisk undervisning

Diskusjon i plenum (15 minutter)

Hver gruppe presenterer momentene de har valgt.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Konsekvenser for undervisningen i matematikk (30 minutter)

Misoppfatninger i matematikk er en naturlig del av utviklingen av matematikkforståelsen hos mange barn. Diskuter (noen av) spørsmålene i plenum, og prøv å bli enige om felles praksis for din skole/nettverk.

 • Hvordan utfordre elevenes tankemønstre slik at en kognitiv konflikt oppstår?
 • Hvordan introdusere nye begrep eller tema for å forhindre misoppfatninger?
 • Hvordan tilrettelegge undervisningen for å unngå at misoppfatninger fester seg hos elevene og blir til hinder for videre læring.
 • Hvorfor er det viktig å ha fokus på misoppfatninger i matematikk?

En person i kollegiet noterer konklusjonene om felles praksis. Diskuter hva dere gjør videre med dokumentet.