Modul 4M: Dybdelæring - Regneark

Oversikt

195 minutter + utprøving
Utforsking og problemløysing, Modellering og anvending, Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon, Abstraksjon og generalisering

Målet med denne modulen er at dere skal få erfare hvordan man kan utnytte de dynamiske egenskapene i et regneark til å oppnå dybdelæring.

Ressurser

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid  og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Kopier tabellen til alle deltakere.
 • Sørg for at alle deltakere har datamaskin tilgjengelig med GeoGebra og Excel installert.
 • Gi deltakere beskjed om å gjøre A- Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Ta med notatene dine til B – Samarbeid slik at du kan presentere tankene dine for de andre.

B – Samarbeid

110 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (15 minutter)

 • Les gjennom notatene dine fra forarbeidet før dere setter dere sammen i grupper med tre -  fire deltakere.
 • Del momenter fra forarbeidet med hverandre.
 • Bli enige om tre punkter som dere mener er sentrale for at arbeid med regneark kan føre til dybdelæring.
 • Del punktene i plenum

Faglig påfyll (20 minutter)

Se på tabellen Kjennetegn for dybdelæring og regneark.

Resonner gjennom en IGP-prosess:

 • Hvordan passer egenskaper til regneark inn i skjema for dybdelæring ?
 • Hva kan regneark tilføre matematikkundervisningen i arbeidet mot dybdelæring? 

Fyll ut tabellen.

Aktivitet (30 minutter)

Prøv ut aktiviteten Tårn med terninger.

Sammenlign Excel og regneark i GeoGebra

Planlegge egen undervisning (45 minutter)

Planlegg en undervisningsøkt der arbeid med regneark er sentralt.

 • Start med et tomt regneark.
 • Bruk formler slik at regnearket blir dynamisk

Bruk gjerne undervisningsnotatet som hjelpemiddel til planlegging.

C – Utprøving

En undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du bruker regneark som hjelpemiddel.  Under gjennomføringen skal du reflektere over:

 • Tar elevene i bruk i de dynamiske egenskaper:
  • Tester elevene regnearket med forskjellige tall?
  • Bruker de formler?
  • Bruker de cellereferanser istedenfor tall?

 

 • Hvilke utfordringer møtte elevene?
  • Møtte de matematiske eller tekniske hinder?
  • Hvordan arbeidet elevene ved feilretting?

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling etter utprøving (30 minutter)

Les gjennom notatene fra gjennomføringen før dere setter dere sammen i gruppene fra forberedelsen.

 • Tar elevene i bruk i de dynamiske egenskaper:
  • Tester elevene regnearket med forskjellige tall?
  • Bruker de formler?
  • Bruker de cellereferanser istedenfor tall?

 

 • Hvilke utfordringer møtte elevene?
  • Møtte de matematiske eller tekniske hinder?
  • Hvordan arbeidet elevene ved feilretting?

Del erfaringene og noter 2 – 3 punkter som dere tar med til plenum.

Oppsummering (20 minutter)

Oppsummer i plenum. Hver gruppe deler punktene fra sine diskusjoner.

Veien videre og neste modul (10 minutter)

Vurder om dere vil forberede og gjennomføre en ny økt med regneark eller om dere vil gå videre til en ny modul.