Modul1: Hva er teknologi?

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 115 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å få kjennskap til hva teknologi i realfagene kan være og hvordan fagområdene matematikk, naturfag og teknologi innvirker på hverandre.

Videre er målet å kunne planlegge undervisning hvor elever bruker teknologi på en hensiktsmessig måte for å oppnå faglig kompetanse i realfagene.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakere

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Se gjennom hele modulen før dere starter arbeidet.
 • Gjør deg kjent med presentasjonen som dere skal bruke under gjennomføringa av B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Skriv ev. ut bildearket til aktiviteten i B – Samarbeid til hver gruppe hvis dere ikke klarer dere med å vise disse bildene i presentasjonen til modulen.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les artikkelen Teknologi i realfagene (pdf).

Reflekter over spørsmålene nedenfor og ta med deg notater til B – Samarbeid.

 • Hvilken teknologi bruker du i din egen praksis?
 • Er teknologien du bruker fagspesifikk eller ikke?
 • Gi et eller to eksempler på undervisningsopplegg der du har brukt teknologi.

B – Samarbeid

80 minutter
Grupper

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (30 minutter)

På bakgrunn av A – Forarbeid skal dere i gruppe eller plenum lage en oversikt over hvilken teknologi dere bruker ved deres skole. Del gjerne inn oversikten etter om teknologien er fagspesifikk eller ikke. Oversikten kan gjerne lages i et venn-diagram.
 
Hver deltaker presenterer kort et undervisningsopplegg der han/hun har tatt i bruk teknologi.

Aktivitet: Hva vil dere definere som teknologi? (15 minutter)

Gjennomfør aktiviteten som er beskrevet i presentasjonen.

Felles planlegging av egen undervisning (30 minutter)

Planlegg ei undervisningsøkt sammen der elevene skal ta i bruk teknologi for faglig læring. I planlegginga må dere tenke nøye gjennom hvordan teknologien skal brukes og hva hensikten med teknologien er.
 
Planlegginga skal foregå i gruppe, men deltakerne kan velge om de vil gjøre utprøvinga individuelt eller flere sammen.

C – Utprøving

Ei undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte undervisningsøkta der elevene bruker fagspesifikk teknologi. Under gjennomføringa skal du reflektere over:

 1. Hvilken hensikt/funksjon hadde teknologien i opplegget?
 2. Hadde det vært mulig å gjennomføre opplegget uten teknologi, eller med annen teknologi?

Det kan være en fordel om dere har mulighet til å observere under hverandres utprøving.

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Be deltakerne sette seg sammen i grupper og dele erfaringene sine fra utprøving. Ta utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene fra C – Utprøving:

 • Hvilken hensikt/funksjon hadde teknologien i opplegget?
 • Hadde det vært mulig å gjennomføre opplegget uten teknologi, eller med annen teknologi?

Hver gruppe velger ut 2–3 tips/erfaringer de vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Gruppene deler sine tips/erfaringer i plenum. Diskuter deretter hvordan dere kan oppnå en mer bevisst bruk av teknologi i undervisninga.

Veien videre og neste modul (5 minutter)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.