Modul 1: Utforskende undervisning i naturfag

Oversikt

135 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli kjent med prinsipper for utforskende undervisning i naturfag. Modulen introduserer 5E-modellen som et didaktisk verktøy for å planlegge og gjennomføre utforskende undervisning.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt:
  • matrisen av 5E-modellen
  • plakat av 5E-modellen
  • figur om bærekraftig utvikling
  • ark om produktmerker

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Læreplanen i naturfag definerer å utforske slik:

 • Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere og kan ivareta nysgjerrighet og undring.
 • Å utforske kan bety å sanse, søke, oppdage, observere og granske.
 • I noen tilfeller betyr det å teste ut eller evaluere arbeidsmetoder, produkter eller utstyr.
 • I naturfag er det å stille spørsmål og bruke data for å lage forklaringer grunnleggende for å utforske.

Velg ett av punktene i definisjonen over og reflekter over: Hvordan planlegger du undervisninga di slik at elevene får utforske?

Noter noen stikkord / korte setninger og ta med notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (10 minutter)

Gå sammen i grupper på tre–fire personer og ta fram notatene fra forberedelsen.

Del hvilken setning dere har valgt og hvordan dere planlegger undervisningen din slik at elevene får utforske.

Aktivitet (25 minutter)

Jobb sammen i par og grupper og gjennomfør aktiviteten med produktmerking og bærekraftig utvikling.

Utforskende undervisning og 5E-modellen (20 minutter)

Gå gjennom presentasjonen som gir en innføring i utforskende undervisning og 5E-modellen.  

Analyser aktivitet med 5E-modellen (25 minutter)

Jobb i par og bruk 5-modellen til å vurdere hvilke faser de ulike aktivitetene passer inn i.

Del og oppsummer i plenum (5 minutter)

Del egne analyser og vurder forslag til analyse i fellesskap.

Forbered utprøving (10 minutter)

Bruk plakaten med 5E-modellen til å planlegge en utforskende undervisningsøkt du skal gjennomføre med elever før neste samling.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt
 • Gjennomfør økta og bruk deretter 5E-modellen til å analysere hvordan du opplevde undervisninga fungerte ut fra de fem fasene.
  • Hva fungerte bra?
  • Var det noe du ville ha gjort annerledes?
 • Noter stikkord fra utprøvinga på plakaten og ta den med til neste samling. 

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del i grupper (20 minutter)

Hver person tar fram sin 5E-plakat og forteller kort om hvordan de gjennomførte den utforskende undervisningsøkta og hvordan undervisninga fungerte ut fra de fem fasene i 5E-modellen Gruppa velger et eksempel de vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Hver gruppe forteller hva de snakket om.

Tenk-par-del (12 minutter)

Diskuter hvordan dere kan bruke 5E-modellen i framtidig undervisningspraksis.

Veien videre (3 minutter)

Velg en ny modul som dere vil jobbe videre med.

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.