Om temaet

Temaet handler om hvordan dere kan fremme elevenes skaperglede, utforskertrang og engasjement i undervisningen. Ambisiøs undervisning i matematikk handler om hvordan lærere kan legge til rette for at elevene utvikler forståelse av viktige matematiske ideer og tenkemåter. Utforskende undervisning i naturfag handler om å skape undring, nysgjerrighet, fasinasjon, skaperglede, engasjement og nytenkning hos elevene.