Modul 1: Naturfaglig kompetanse

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 135 minutter

Målet med denne modulen er bli bevisst på hva naturfaglig kompetanse er og reflektere over hvordan undervisninga kan gi elevene naturfaglig kompetanse.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut Klimamat-bilder til grupper på tre deltakere. Klipp ut (laminer gjerne) bildene på arket, og legg dem i en konvolutt. Hvert par skal få utdelt hver sin konvolutt med disse bildene.
 • Skriv ut arket Tilleggsinformasjon om matproduksjon til grupper på tre deltakere.
 • Skriv ut Skjema kompetanser til alle deltakerne, som de skal få utdelt i under faglig påfyll i B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Læreplanene inneholder kompetansemål som angir mål for hva elever og lærlinger skal kunne mestre etter endt opplæring på utvalgte trinn. Les fagets relevans og sentrale verdier i naturfaglæreplanen.

 • Noter noen stikkord om hva du legger i naturfaglig kompetanse.

Noter ned tankene dine og ta med notatene dine til B – Samarbeid. De skal brukes i videre diskusjon.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (15 minutter)

Gå sammen i grupper på tre–fire personer og ta fram notatene fra forberedelsen.

Se på grubletegningen på neste side og diskuter:

 • Hvilken/hvilke påstand(er) er dere mest enig i?
 • Hva er naturfaglig kompetanse?

Gjør dere klar til å dele innspill fra gruppediskusjonen i plenum. 

Hver gruppe deler innspill fra gruppediskusjonen  i plenum

Faglig påfyll (15 minutter)

Gå gjennom faglig påfyll og gruppeoppgave om kompetansebegrepet i læreplanene.

Aktivitet (30 minutter)

Jobb sammen i grupper og løs rangeringsoppgaven knyttet til problemstillingen: Hvordan velge klimasmart mat?

Refleksjon (15 minutter)

Jobb sammen i grupper og diskuter hvilke kompetanser elevene får gjennom aktiviteten: Hvordan velge klimasmart mat?

Planlegg egen undervisning (15 minutter)

 1. Lag en rangeringsoppgave knyttet til et eller flere kompetansemål for valgt tema og trinn (eller bruk oppgaven klimavennlig mat).
 2. Bruk skjemaet og bestem hvilke kunnskaper og ferdigheter elevene skal tilegne seg og hvordan de skal anvende disse.

Oppgaven skal gjennomføres med elever før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen
 1. Gjennomfør rangeringsoppgave med elevene dine.
 2. Vurder i hvilken grad aktiviteten ga elevene kompetansen du hadde skissert i skjemaet.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del i grupper (15 minutter)

Hver person deler kort erfaringene sine fra utprøvingen og forteller om i hvilken grad aktiviteten ga elevene kompetansen som var skissert i skjemaet under planleggingen. Gruppen velger et eksempel de vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe forteller hva de snakket om.

Tenk-par-del (15 minutter)

Hvordan kan du bruke skjemaet i din fremtidige undervisningspraksis?

Veien videre (5 minutter)

Velg en ny modul som dere vil jobbe videre med. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.