Modul 4: Bærekraftig utvikling i undervisninga

Oversikt

135 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å introdusere bærekraftig utvikling og hvordan gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter på B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Skriv ut artikkelen Biologiske mangfold og fremmede arter – hva, hvordan og hvorfor?, tegneserien Gummikuler på fotballbanen og tabellen Bærekraftig utvikling eller gjør de tilgjengelige digitalt.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter på B – Samarbeid.

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Reflekter over:

 • Hva legger du i bærekraftig utvikling?
 • Hva tenker du er viktig hvis du skal undervise om bærekraftig utvikling?

Ta notater, og ta disse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

80 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (10 min)

Jobb i grupper på tre–fire og diskuter:

 • Hva legger du i bærekraftig utvikling?
 • Hva tenker du er viktig hvis du skal undervise om bærekraftig utvikling?

Del i plenum (5 min)

Noen av gruppene deler hva de snakket om.

Faglig påfyll (15 min)

Bruk presentasjonen og gå gjennom faglig påfyll.

Leseoppdrag (10 min)

Be deltakerne lese artikkelen om fremmede arter og gjennomgå eksempelet som viser hvordan vi kan analysere problemstillinga om kongekrabben. 

Aktivitet (25 min)

Del ut tegneserien til hver deltaker. Tegneserien skal ligge med bildesiden ned. Led deltakerne gjennom aktiviteten slik den presenteres i presentasjonen. Jobb sammen to og to og analyser problemstillingen om gummikuler i kunstgress ved hjelp av tabellen. Gruppene deler resultatene i plenum. Gå gjennom oppsummeringa.

Planlegg utprøving (15 min)

Planlegg gjennomføring av aktiviteten Tegneserie i egen klasse. Ta notater som du tar med til D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør aktiviteten Tegneserie. Under gjennomføringa skal du reflektere over:

 1. I hvilken grad klarer elevene å lage argumenter ved hjelp av informasjon fra teksten?
 2. I hvilken grad greier elevene å identifisere de ulike dimensjonene?

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (10 min)

Del inn deltakerne i grupper. Hver person forteller kort fra utprøving av aktiviteten Tegneserie:

 • Hvordan klarte elevene å lage argumenter ved hjelp av informasjon fra teksten?
 • I hvilken grad greide elevene å identifisere de ulike dimensjonene?

Diskuter i grupper (10 min)

Diskuter forslag til andre problemstillinger som kan være tema i undervisning for bærekraftig utvikling, slik at elevene for forståelse for, og øvelse i, å se en sak fra flere sider.

Deling i plenum (10 min)

Gruppene deler forslag til andre problemstillinger som kan være tema i undervisning for bærekraftig utvikling slik at elevene for forståelse for, og øvelse i, å se en sak fra flere sider.

Refleksjon (15 min)

Repeter målet med modulen og be deltakerne bruke tenk-par-del til å reflektere over hvordan de kan bruke tabellen om bærekraftig utvikling i framtidig undervisningspraksis.