Modul 2: Tverrfaglige temaer

Oversikt

135 minutter + utprøving med elever

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut oppdraget til hvert par, hvis de ikke jobber digitalt:
 • Gi beskjed til deltakerne om å ha med en mobil enhet (pc, nettbrett, telefon) som er på nett.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les om de tre tverrfaglige temaene i overordnet del av læreplanen.

Velg ett av temaene og finn et eksempel fra egen undervisning som kan knyttes til dette.

Noter noen stikkord slik at du kan dele eksemplet i B – samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (20 min)

Gå sammen i grupper på tre–fire personer og ta fram notatene fra forarbeidet.

Si kort hvilket tema dere har valgt og del eksempler fra egen undervisning.

Hver gruppe deler innspill fra gruppediskusjonen i plenum.

Faglig påfyll (15 min)

Gå gjennom faglig påfyll og gruppeoppgave om tre tverrfaglige temaene i overordnet del av læreplanverket og i læreplaner for fag LK20.

Aktivitet (10 min)

Jobb sammen i par og løs oppgaven Hvem skal ut?

Refleksjon (15 min)

Jobb sammen i grupper og diskuter hvordan aktiviteten Hvem skal ut? kan være relevant for ett eller flere av de tre tverrfaglige temaene i naturfag.

Velg et annet fag enn naturfag og diskuter hvordan aktiviteten kan være relevant for et eller flere av de tre tverrfaglige temaene i det faget.

Oppdrag (20 min)

Les oppdraget som dere får utdelt. Diskuter hvordan oppdraget kan være relevant for ett eller flere av de tre tverrfaglige temaene i naturfag.

Velg et annet fag enn naturfag og diskuter hvordan oppdraget kan være relevant for et eller flere av de tre tverrfaglige temaene i det faget.

Planlegg egen undervisning (15 min)

 1. Lag en «hvem skal ut»-oppgave innen et valgfritt tema og trinn/nivå. NB: Det skal ikke være en fasit på oppgaven.
 2. Bruk læreplanen LK20 og velg ett eller flere av de tverrgående temaene oppgaven skal være knyttet til.
 3. Beskriv hvordan oppgaven kan være relevant for ett eller flere av de tre tverrfaglige temaene i naturfag
 4. Beskriv hvordan oppgaven kan være relevant for ett eller flere andre fag og koples til de tverrfaglige temaene i faget.

Aktiviteten skal gjennomføres med elever før neste samling.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør oppgaven Hvem skal ut? med elevene dine.

Vurder:

 • Hvordan fungerte oppgaven?
 • Hvordan mener du at oppgaven var relevant for ett eller flere av de tre tverrfaglige temaene i naturfag?
 • Hvilke andre fag mener du oppgaven var relevant for og hvordan den kan koples til de tverrfaglige temaene i faget?

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del i grupper (15 min)

Hver person deler kort erfaringene sine fra utprøvinga og forteller om i hvilken grad de mener oppgaven kan være relevant for ett eller flere av de tre tverrfaglige temaene i naturfag og et annet fag. Gruppen velger et eksempel de vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 min)

Oppsummer i plenum der hver gruppe forteller hva de snakket om.

Tenk-par-del (12 min)

Hvordan kan du jobbe med de tverrfaglige temaene i din fremtidige undervisningspraksis?

Veien videre (5 min)

Velg en ny modul som dere vil jobbe videre med.

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.