Modul 3: La elevene løse oppdraget

Oversikt

145 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å ferdigstille et undervisningsopplegg etter Modellen for utvidet klasserom, knyttet til oppdraget dere lagde i modul 1. Dere skal gjennomføre og evaluere undervisningsopplegget.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.
 • Ta med ditt eget planleggingsark til B – Samarbeid og D – Etterarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Skriv ut Planleggingsark med eksempel, modul 3 til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.
 • Minn deltakerne på å ta med sitt eget planleggingsark til B – Samarbeid og D – Etterarbeid.

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Les nøye gjennom planleggingsarket ditt der du har laget et oppdrag, avdekket hvilke kunnskaper og ferdigheter elevene trenger for å løse oppdraget og beskrevet hva ei god løsning på oppdraget inneholder. Ta med arket til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

80 minutter
Grupper og plenum

Faglig påfyll (10 min)

Gå gjennom innholdet i PowerPoint-presentasjonen i fellesskap.

Gruppearbeid (30 min)

Gruppeoppgave: Øve på å planlegge aktiviteter ut ifra de ulike kunnskapene og ferdighetene et oppdrag krever av elevene (del ut Planleggingsark med eksempel, modul 3). Oppsummer i plenum.

Planlegg egen undervisning (30 min)

Ta utgangspunkt i kunnskapene og ferdighetene elevene trenger for å kunne løse oppdraget, og fyll ut siste kolonne i Planleggingsark for eget opplegg.

Planlegg gjennomføringa (10 min)

Diskuter når det er hensiktsmessig å gjennomføre de ulike oppleggene dere har planlagt.

Avtal et tidspunkt for D – Etterarbeid der dere skal dele erfaringer fra utprøvinga av oppleggene.

C – Utprøving

Avhenger av undervisningsoppleggets omfang
Individuelt

Gjennomfør det planlagte undervisningsopplegget.

D – Etterarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 min)

Hver person forteller kort:

 1. Hva synes du om å planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg etter Modellen for utvidet klasserom?
  • Hvilke fordeler vil du trekke fram?
  • Hvilke utfordringer oppsto?
 2. Hvordan vurderer du elevenes motivasjon og læringsutbytte i dette undervisningsopplegget?
 3. Hvilke justeringer vil du gjøre før neste gjennomføring for at opplegget skal fungere enda bedre?

Diskuter hvilke av oppleggene dere ønsker å bruke igjen, og forbered dere på å dele erfaringer med disse oppleggene.

Refleksjon i plenum (15 min)

 • Hver gruppe deler erfaringer med oppleggene de ønsker å bruke igjen.
 • Bli enige om hvilke opplegg som skal implementeres i årsplanene.
  • Trinn?
  • Tid på året?

Tenk-par-del (12 min)

Hvordan kan du bruke Modellen for utvidet klasserom i din framtidig undervisningsplanlegging?

Tips til veien videre (8 min)

Flere lærere sier at det kan være vanskelig å vurdere elevene når undervisninga preges av elevstyrt arbeid, spesielt når elevene jobber i grupper. Pakken Vurdering i naturfag fokuserer på hvordan dere kan få oversikt over elevenes læring underveis og til slutt når de jobber på denne måten.