Modul 4: Vurdering, læringsstrategier og selvregulering

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 160 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å utvikle kompetanse i å tilrettelegge for at alle elever reflekterer over egen læring og forstår sine egne læringsprosesser.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.
 • Forberede gjennomføring av aktivitetene Memorering og Problemløsningsoppgave som ligger i presentasjonen

De metakognitive læringsstrategiene som er utgangspunkt for denne modulen, er inspirert fra Pedlex-heftet Lær elevene å lære.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les artikkelen Vurdering, læringsstrategier og selvregulering (pdf) og svar på følgende refleksjonsspørsmål:

 1. Hvorfor bør elever utvikle gode arbeidsvaner og læringsstrategier?
 2. Hva kjennetegner elever som er henholdsvis lite og mye bevisst sin egen læring og læringsprosess? Gi gjerne eksempler.

Ta notater som du tar med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

95 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid i grupper (10 min)

Bruk notatene fra A – Forarbeid og diskuter refleksjonsspørsmålet i grupper

Plenumsdiskusjon (5 min)

Gruppene deler kort det de har snakket om


Aktivitet 1 (15 min)

Gjennomfør Aktivitet 1: Memorering

Hver gruppe presenterer kort i plenum:

 • Hvor godt fungerte den valgte strategien for å løse denne utfordringen? Hvorfor?
 • Hvilke strategier ville dere brukt hvis dere skulle løst oppgaven en gang til?

Faglig påfyll (20 min)

Felles gjennomgang av fagstoffet.

Til gruppearbeidet om de metakognitive læringsstrategiene trenger deltakerne ressursarket Sju metakognitive læringsstrategier, digitalt eller på papir.

Aktivitet 2 (30 min)

Gjennomfør aktivitet 2: Problemløsning.

I plenum skal dere først bruke tre minutter på å diskutere hvordan de sju metakognitive læringsstrategiene kan hjelpe de til å løse oppgaven. Det er viktig å ikke starte på å løse selve oppgaven før deltakerne har blitt delt inn i grupper.

Etter gruppearbeidet presenterer to av gruppene:

 • sitt løsningsforslag og valg av strategi for å løse oppgaven
 • en egenvurdering av sin valgte strategi

Oppsummering (5 min)

Planlegge undervisning (10 min)

Deltakerne planlegger gjennomføring av memoreringsoppgaven eller problemløsningsoppgaven:

 • Bruk oversikten over de sju metakognitive læringsstrategiene og observer elevene i gjennomføringa. Hvilke av strategiene bruker elevene for å løse oppgaven?  
 • Hvordan kan du legge til rette for at elevene øver på og blir bevisste de sju metakognitive læringsstrategiene?

Ta gjerne notater som du tar med til D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør læringsaktivitetene. Ta med undervisningsnotatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 min)

Be deltakerne sette seg sammen i grupper og dele erfaringene sine fra gjennomføring av læringsaktiviteter.

Oppsummer i plenum (10 min)

Hver gruppe deler det de synes er det viktigste fra sin diskusjon.

Tenk-par-del (15 min)

Hvordan kan du bruke dette skjemaet i din fremtidige undervisningspraksis?

 • Tenk (2 min)
 • Del dine tanker med personen ved siden av deg (5 min)
 • Del i plenum (8 min)