Modul 3: De gode læringsaktivitetene

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 155 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å utvikle:

 • forståelse for hva som kjennetegner gode læringsaktiviteter for elever med stort læringspotensial
 • kompetanse i å differensiere læringsaktiviteter for elever med stort læringspotensial

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
 • Gjør A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.
 • Forbered gjennomføring av aktiviteten Bærekraftige produktvalg.
 • Skriv ut ressursarket Gode læringsaktiviteter hvis dere ikke jobber digitalt.

A – Forarbeid

Tid: 20 minutter
Individuelt

Les forsøksbeskrivelsen Bærekraftige produktvalg (naturfag.no)

 • Hvilke elever mener du denne aktiviteten er egnet for slik den er skissert? Hvorfor?
 • Hvilke differensieringsmuligheter ser du i denne aktiviteten?
 • Hvordan ville du ha gjennomført denne aktiviteten i din undervisning? Hvorfor?

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

Tid: 90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid i grupper (15 min)

Bruk notatene fra A – Forarbeid og diskuter refleksjonsspørsmålet i grupper

Teori og faglig påfyll (30 min)

Felles gjennomgang av fagstoffet.

Gruppearbeid (25 min)

Gjennomfør aktiviteten Bærekraftige produktvalg og diskuter refleksjonsspørsmålene.

Diskuter (10 min)

Bruk ressursarket Gode læringsaktiviteter.

Planlegg differensiert undervisning (10 min)

Bruk ressursarket Gode læringsaktiviteter og planlegg en undervisningsaktivitet som er tilpasset elever med stort læringspotensial

C – Utprøving

Tid: Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør læringsaktivitetene. Ta med undervisningsnotatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

Tid: 45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (10 min)

Jobb i grupper og del erfaringer fra gjennomføringa av læringsaktiviteter.

Diskuter i grupper (10 min)

Diskuter refleksjonsspørsmål i grupper.

Forbered deling i plenum (3 min)

Deltakerne velger hva fra diskusjonen de vil dele

Oppsummer i plenum (10 min)

Hver gruppe deler sitt eksempel.

Tenk-par-del (12 min)

Tenk-par-del: Hvordan bruke det didaktiske verktøyet i framtidig praksis?