Modul 1: Kjennetegn og identifiseringsstrategier

Oversikt

150 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å utvikle kunnskaper om kjennetegn hos elever med stort læringspotensial, ferdigheter i å identifisere elever med stort læringspotensial og forståelse for at også denne elevgruppen trenger tilpasset opplæring.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
  • Skriv ut arket Konkrete kjennetegn for identifisering til deltakerne.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Tenk på dine egne elever, bruk gjerne klasseliste og noter: Hvem vil du karakterisere som elever med stort læringspotensial? Hvorfor?

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

95 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

Bruk notatene fra A – Forarbeid og diskuter refleksjonsspørsmålet i grupper.

Teori og faglig påfyll (30 minutter)

Felles gjennomgang av fagstoffet.

Gruppeoppgave (30 minutter)

Hvem av dine elever vil du nå karakterisere som elever med stort læringspotensial? Hvilke kriterier brukte du?  (15 min).

Hver gruppe presenterer det de har kommet fram til (10 min).

Planlegg kartlegging (15 minutter)

Dere skal nå planlegge hvordan dere skal gjøre kartlegging i egne klasser.

Tenk på elevene med stort læringspotensial i klassen din, og velg en du ønsker å kartlegge nærmere. Begrunn valget ditt.

Hvilken informasjon trenger du, og hvordan kan du samle den inn?

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør kartlegginga, ta notater og ta disse med til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Sett dere sammen i grupper og del erfaringer fra kartlegginga.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Hver gruppe presenterer kort det de snakket om i gruppearbeidet.

Veien videre (10 minutter)

Neste modul handler om hvordan tilrettelegge for elever med stort læringspotensial. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.