Om temaet

Temaet handlar om korleis personalet kan sette realfaga inn i ein heilskapleg samanheng, ved å vise samanhengar mellom ulike område i realfag og andre fagområde. Heilskap handlar også om progresjon i barnehagen, og overgangen frå barnehage til skole.