Modul 3: Skolens utviklingsplan

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + tid til å utarbeide utviklingsplan

Målet med denne modulen er å lage en plan for arbeidet med Realfagsløyper i enheten/nettverket. Modulen er rettet mot de som tidligere ikke har utarbeidet en plan for sitt utviklingsarbeid.

Arbeidet forutsetter at det allerede er tatt en felles beslutning om at enheten/nettverket skal drive utviklingsarbeid med utgangspunkt i Realfagsløyper.

C – Utprøving i denne modulen er det konkrete arbeidet med å utarbeide forslag til utviklingsplan.

Ressurser

Forberedelse for den som leder modulen

  • Skriv ut kartleggingsskjema til deltakerne før arbeidet med modulen starter. Skjemaet må være fylt ut av hver enkelt i god tid før dere skal gjennomføre B – Samarbeid.
  • Sett deg inn i presentasjonen før B – Samarbeid.
  • Oppsummer og sørg for at resultatene fra kartleggingen er tilgjengelig før B – Samarbeid. Til dette arbeidet kan du bruke regnearket som ligger under ressurser.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Hver enkelt deltaker svarer på kartleggingsskjema som er utdelt. 

Skjema leveres til den som leder arbeidet med modulen.

B – Samarbeid

70 minutter
Plenum

Oppstart (5 minutter)

Sett dere inn i målet med modulen og se gjennom innholdet i denne økta.

Felles analyse av svar fra kartlegging (30 minutter)

Analysen bør ta sikte på å kartlegge:

  • Er det spesielle ting dere er gode på (styrker)?
  • Hvilke tema bør skolen jobbe mer med (utfordringer)?
  • Hva bør skolens plan for videre arbeid inneholde?

Diskuter hvilke tema, pakker og moduler under Realfagsløyper som er mest aktuelle for utviklingsarbeidet ved skolen.

Faglig påfyll (35 minutter)

Dere skal gå gjennom presentasjonen Skolens utviklingsplan.

Diskuter underveis hvilke punkter som bør være med i den lokale utviklingsplanen. Noter punkter som kommer opp.

Avslutt B – Samarbeid med å bli enige om hvem som skal utarbeide et forslag til plan.

Eksempler på planer

C – Utprøving

Gjennomføres av de som er valgt til å utarbeide utviklingsplan

Utarbeid et forslag til plan for det videre arbeidet med Realfagsløyper. Det er viktig at alle deltakerne som jobber med denne modulen får mulighet til å komme med innspill i prosessen.

Planen må inneholde alle punktene som ble notert i B – Samarbeid.

Endelig forslag til plan sendes til alle deltakerne som jobber med modulen. Deltakerne skal lese gjennom før de møter til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

60 minutter
Plenum

Forslag til utviklingsplan diskuteres i plenum. Målet med diskusjonen er å bli enige om en endelig plan.

Denne planen må være forpliktende for alle involverte realfagslærere, og derfor er det viktig at dere har en felles forståelse av planen.

Veien videre

Avslutt med å bli enige om arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av neste modul.