Modul 2: Utforskende arbeidsmåter

Oversikt

135 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli kjent med prinsipper for utforskende arbeidsmåter i naturfag.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye.
  • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

Skriv ut til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt:

For å gjøre aktivitet 1 trengs et mellomleggspapir til hver deltaker.

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Hva legger du i «å utforske»?

Noter ned tankene dine og ta med notatene dine til samlingen. De skal brukes i videre diskusjon.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (10 minutter)

Gå sammen i grupper på tre–fire personer og ta fram notatene fra forberedelsen. Ta frem stikkordene fra forarbeidet. Se på grubletegningen og diskuter: 

  • Hva dere legger i å utforske?
  • Er dere enige med noen av personene på grubletegningen? 

Aktivitet 1 (15 minutter)

Jobb sammen i par og grupper og gjennomfør aktiviteten med mellomleggspapiret.

Faglig påfyll (20 minutter)

Gå gjennom faglig påfyll og gruppeoppgave om å utforske.

Aktivitet 2 (25 minutter)

Jobb individuelt og i par og gjennomfør lese-aktiviteten.

Oppsummering (5 minutter)

Gå gjennom oppsummeringa om utforskende arbeidsmåter.

Forbered utprøving (10 minutter)

Lag en utforskende lese-aktivitet som du kan gjennomføre med elever før neste samling. 

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt
  1. Gjennomfør den utforskende lese-aktiviteten.  Vis den utforskende sirkelen til elevene. Prat med elevene og sammen identifiser hvilke elementer fra den utforskende sirkelen de gjorde i lese-aktiviteten.
  2. Etter undervisning: Noter stikkord om: 1. hvordan du gjennomførte den utforskende lese-aktiviteten 2. hvilke elementer fra den utforskende sirkelen elevene gjorde og 3. hvordan aktiviteten fungerte.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del i grupper (20 minutter)

Hver person deler kort erfaringene sine fra utprøvinga og forteller om hvilke elementer fra den utforskende sirkelen elevene gjorde og hvordan det fungerte.

Gruppen velger ett eksempel som de vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Hver gruppe forteller hva de snakket om.

Tenk-par-del (12 minutter)

Diskuter hvordan dere kan bruke utforskende sirkelen i deres framtidige undervisningspraksis.

Veien videre (5 minutter)

Velg en ny modul som dere vil jobbe videre med.

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.