Modul 3: Spørsmål som drivkraft for utforsking

Oversikt

Tidsbruk heile modulen: 145 minutt + utprøving

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hvordan spørsmål kan avgrenses for å utforske i naturfag.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter på B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter på B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

Forberedelse til D – Etterarbeid:

 • Ta med eventuelle notater om erfaringer fra utprøvinga.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Tenk på din egen naturfagundervisning. Hva kjennetegner et spørsmål som elevene kan finne svar på ved å utforske noe?

Noter ned på hver sin «gule lapp» tre eksempler på spørsmål som kan undersøkes, og ta lappene med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

80 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (10 minutter)

Arbeid i grupper på tre–fire personer:

 • Sorter spørsmålslappene etter om spørsmålene er lette eller vanskelige å utforske
 • Diskuter hvorfor noen spørsmål er vanskelig å utforske
 • Diskuter hvorfor noen spørsmål er lette å utforske

Teori og faglig påfyll (40 minutter)

 • Diskuter hvordan dere kan utforske været på hjemstedet deres
 • Gå gjennom eksemplet om å avgrense et spørsmål
 • Formuler avgrensede spørsmål om været på hjemstedet deres
 • Les artikkelen Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter
 • Konkret: Vurder spørsmål ved hjelp av tabell
 • Oppsummer

Planlegg egen undervisning (30 minutter)

 • Forbered å vise fritidseksemplet til elevene
 • Forbered et tema dere skal jobbe med
 • Finn fram gule lapper elevene skal bruke til å skrive spørsmål på
 • Kopier opp vurderingsskjema elevene skal bruke for å vurdere spørsmålene sine
 • Forbered hvordan du vil dele elevene inn grupper
 • Ta utgangspunkt i det du diskuterte med kollegene dine om hva som kjennetegner spørsmål det er lett eller vanskelig å utforske. Forbered deg på å veilede elevene i å avgrense spørsmålene sine.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt / Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du bruker fritidseksemplet og vurderingsarket. Under gjennomføringa skal du reflektere over:

 1. Hvordan fungerte overføring mellom fritidseksemplet og eget tema?
  • Hva var utfordrende?
  • Hva fungerte bra?
 2. Hvordan fungerte det å bruke vurderingsskjemaet?

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Del erfaringer fra utprøvinga. Ta utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene:

 • Hvilket tema valgte du å lage spørsmål til?
 • Hvordan fungerte overføring mellom eksempelet med fritidsspørsmålet og eget tema?
  • Hva var utfordrende?
  • Hva fungerte bra?
 • Hvordan fungerte det å bruke vurderingsskjemaet?

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Hver gruppe deler et eksempel:

Tenk-par-del (12 minutter)

Hvordan kan du bruke den utforskende sirkelen i fremtidig undervisningspraksis til å vurdere spørsmål som kan brukes for å utforske?

 • Tenk (2 minutter)
 • Diskuter i par (5 minutter)
 • Del i plenum (5 minutter)

Veien videre (3 minutter)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.