Modul 1: Hva er dybdelæring?

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 140 minutter + utprøving med elever
Sentrale begrep: kjerneelementer, begreper

Målet med denne modulen er å reflektere over hva dybdelæring er og hva det har å si for undervisninga di.

Ressurser

Forderedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forderedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen som støtter dere i gjennomføringa av modulen.
 • Skriv ut artikkelen Dybdelæring til alle deltakerne (dere kan eventuelt lese teksten digitalt, men da bør dere kunne markere i teksten med et kommentarverktøy e.l.).
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid

 • Skriv ut Begrepskort (pdf) til grupper på tre deltakere. Klipp ut (laminer gjerne) begrepene på arket og legg dem i en konvolutt. Hvert par skal få utdelt hver sin konvolutt med disse begrepene.
 • Skriv ut Dybdelæring figur (pdf) til alle deltakerne, som de skal få utdelt i oppstarten av B – Samarbeid.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les artikkelen Dybdelæring (pdf). Svar på følgende refleksjonsspørsmål om innholdet i artikkelen:

 • Hva var kjent for deg?
 • Hva var nytt?
 • Har du vektlagt noe av dette i undervisningen din?  

Ta med artikkelen og notatene til B – Samarbeid. Dere skal bruke dette i videre diskusjon.

B – Samarbeid

75 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid (15 min)

Bruk notatene fra A – Forarbeid og diskuter i grupper på tre–fire personer:

 • Hva var kjent for deg?
 • Hva var nytt?
 • Har du vektlagt noe av dette i undervisningen din?  

Hver gruppe presenterer så kort hva de har snakket om. 

Faglig påfyll (20 min)

Gå gjennom i presentasjonen sammen og gjør innlagte diskusjonsoppgaver underveis.

Aktivitet: Forklar begrepet (10 min)

Samarbeid i grupper på tre, i rollen som elever. Hver gruppe får en konvolutt med kort:

 • Én på gruppa forklarer begrepet på kortet med egne ord uten å bruke begrepet, mens de andre to gjetter seg fram.
 • For hvert nye kort bytter dere på hvem som forklarer.
 • Hvor mange av begrepene klarer gruppa å gjette seg fram til i løpet av tre minutter?

Oppsummer i plenum:

Hvordan gikk det? Var det noen av begrepene som var vanskelige å forklare? Hvorfor? Forslag til hvordan vi kan forklare dette begrepet?

Diskuter i grupper (15 min)

 • Diskuter i grupper (3 min)

  Tenk på ordkoblingsoppgaven. Kan en slik oppgave bidra til at elevene organiserer kunnskap i nettverk (gjør koblinger / ser sammenhenger)? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvilke tilpasninger kan eventuelt gjøres?

 • Diskuter i grupper (3 min)

  Er det noen ferdigheter eleven kan ha behov for å øve på for å gjøre ordoppgaven? I så fall, hvilke?

 • Diskuter i grupper (3 min)

  Kan ordoppgaven legge til rette for holdninger som motivasjon og tro på egne evner? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvilke tilpasninger kan eventuelt gjøres?

Forbered utprøving (15 min)

Velg en vilkårlig undervisningsøkt du skal gjennomføre.

1. Før økta: Lag en "Forklar begrepet"-oppgave til temaet for økta.

2. Etter økta: Analyser og noter hvordan det fungerte:

 • Tilrettela oppgaven for organisering av kunnskap ved at elevene gjorde koblinger og så sammenhenger (anvendte kunnskap for å forklare/ fant fram til begrepene)? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hva tror du elevenes ferdigheter og holdninger hadde å si for hvordan oppgaven fungerte? Kom gjerne med forslag til tilpasninger.

C – Utprøving

Den tiden det tar
Individuelt

Velg en vilkårlig undervisningsøkt du skal gjennomføre.

1. Før økta: Lag en "Forklar begrepet"-oppgave til temaet for økta.

2. Etter økta: Analyser og noter hvordan det fungerte:

 • Tilrettela oppgaven for organisering av kunnskap ved at elevene gjorde koblinger og så sammenhenger (anvendte kunnskap for å forklare/ fant fram til begrepene)? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 • Hva tror du elevenes ferdigheter og holdninger hadde å si for hvordan oppgaven fungerte? Kom gjerne med forslag til tilpasninger.

D – Etterarbeid

50 minutter
Grupper og plenum

Repeter målet med modulen.

Del i grupper (5 min):

Hvordan gjennomførte du begrepsoppgaven med elevene?

 • Hvilket fag?
 • Trinn?
 • Tema?
 • Hvilke begreper?
 • Organisering?

Del i grupper (10 min):

Hvordan opplevde du at oppgaven fungerte?

 • Tilrettela oppgaven for organisering av kunnskap ved at elevene gjorde koblinger og så sammenhenger (anvendte kunnskap for å forklare/ fant fram til begrepene)? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hva tror du elevenes ferdigheter og holdninger hadde å si for hvordan oppgaven fungerte? Kom gjerne med forslag til tilpasninger.

Gruppa forbereder deling i plenum (5 min):

Hver gruppe velger ett eksempel å gjennomføring av begrepsoppgaven som de vil dele i plenum:  

 • Tilrettela oppgaven for organisering av kunnskap ved at elevene gjorde koblinger og så sammenhenger (anvendte kunnskap for å forklare/ fant fram til begrepene)? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hvordan tror du elevenes ferdigheter og holdninger påvirket hvordan oppgaven fungerte? Forslag til tilpasninger?

Oppsummer i plenum (10 min):

Hver gruppe deler sitt eksempel. Si kort:

 • Tilrettela oppgaven for organisering av kunnskap ved at elevene gjorde koblinger og så sammenhenger (anvendte kunnskap for å forklare/ fant fram til begrepene)? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hvordan tror du elevenes ferdigheter og holdninger påvirket hvordan oppgaven fungerte? Forslag til tilpasninger?

Repeter målet med modulen.

Tenk-par-del (10 min)

Hvordan kan du bruke dybdelæringsfiguren i fremtidig undervisningspraksis?

Veien videre (2 min)

Neste modul handler om å skille mellom overflatelæring og dybdelæring og å reflektere over dette i egen undervisning.

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i den modulen.