Modul 2: Overflatelæring versus dybdelæring

Oversikt

130 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å skille mellom overflatelæring og dybdelæring og å reflektere over dette i egen undervisning.

Ressurser

Forderedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forderedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen som støtter dere i gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les gjennom beskrivelsene av overflatelæring og dybdelæring i skjemaet til Sawyer. Reflekter over følgende, og ta notater:

 1. Velg et eksempel fra egen undervisning der elevenes læring passer med en eller flere av beskrivelsene av overflatelæring. Begrunn hvorfor.
 2. Velg et eksempel fra egen undervisning der elevens læring passer med en eller flere av beskrivelsene av dybdelæring. Begrunn hvorfor.

Ta med deg notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

70 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (15 minutter)

Bruk Sawyer-skjemaet og notatene fra A – Forarbeid og del refleksjoner i grupper på tre–fire personer:

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler det de har snakket om.

Elevaktivitet og refleksjon (15 minutter)

Tenk at du er i elevrollen. Gjør lytteaktiviteten fra undervisningsopplegget Bærekraftig naturmangfold (naturfag.no). Den som leder modulen leser opp en tekst om kongekrabben. De andre lukker øynene, lytter og prøver å huske hvilke dyr og planter den spiser.

Ta fram skjemaet fra forarbeidet. Tenk på lytteaktiviteten om kongekrabben og se på skjemaet. Hvilke av beskrivelsene i skjemaet opplevde dere at aktiviteten legger til rette for? Diskuter i grupper og del i plenum.

Faglig påfyll (5 minutter)

Gå gjennom sidene i presentasjonen.

Elevaktivitet og refleksjon (15 minutter)

Tenk at du er i elevrollen. Les påstandene på grubletegningen på side 28 i presentasjonen. Hvilken påstand du er mest enig i, og hvorfor?

Diskuter i grupper (5 minutter)

Tilbake i lærrollen. Diskuter først i grupper og del deretter i plenum:

 • Hvilke beskrivelser i skjemaet opplever du at grubleoppgaven legger til rette for?
 • Legger grubleoppgaven til rette for flere beskrivelser av dybdelæring enn leseaktiviteten gjorde? I så fall, hvorfor?

Oppsummer (5 minutter)

Diskuter i grupper påstandene i presentasjonen. Hvilken påstand er du mest/minst enig i?
 – Og hva betyr dette for undervisninga di?

Forbered utprøving (15 minutter)

Finn en ferdig grubletegning eller lag en egen som passer til ei økt i din egen undervisning. Mer info om grubletegninger finner dere på naturfag.no/grubletegninger.

Etter utprøving skal du bruke skjemaet Overflatelæring/dybdelæring og vurdere hvilke av beskrivelsene som passer best med elevenes læring i denne aktiviteten, og hvorfor.

C – Utprøving

Den tiden det tar
Individuelt

Finn en ferdig grubletegning eller lag en egen som passer til ei økt i din egen undervisning. Mer info om grubletegninger finner dere på naturfag.no/grubletegninger.

Etter utprøving skal du bruke skjemaet Overflatelæring/dybdelæring og vurdere hvilke av beskrivelsene som passer best med elevenes læring i denne aktiviteten, og hvorfor.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Diskuter i grupper (20 minutt)

 • Hvordan gikk det da du gjennomførte oppgaven med grubletegningen?
 • Hvilke av beskrivelsene på skjemaet passer best med elevenes læring i denne økta, og hvorfor?

Oppsummer i plenum (10 minutt)

Oppsummer i plenum der hver gruppe forteller hva de snakket om.

Tenk-par-del (10 minutter)

Hvordan kan du bruke skjemaet til Sawyer i fremtidig undervisningspraksis?

Veien videre (5 minutter)

Neste modul handler om kjennetegn på dybdelæring.
Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.