Modul 3: Tverrfaglig undervisning

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 145 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bidra til

 • forståelse for ulike måter å undervise i tema der flere fag er involvert
 • ferdigheter i å legge til rette for undervisning der flere fag er involvert

Oversikt over ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere møtes til  B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Gå inn på menti.com  og legg inn oppgaven som skal brukes i aktiviteten. Du vil få tildelt en kode på hvert spørsmål. Disse fylles inn på riktig sted i presentasjonen. Deltakerne må bruke datamaskin, nettbrett eller telefon på denne aktiviteten.

 • Gjør Faglig samarbeid (pdf) tilgjengelig for deltakerne digitalt eller på papir.

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Reflekter over:

 • Hva tenker du er forskjeller og likheter mellom flerfaglig og tverrfaglig undervisning?

 • Har du eksempler fra egen undervisning på flerfaglig og tverrfaglig undervisning?

Noter ned stikkord som du tar med deg til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

85 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (5 min)

Gå sammen to og to og ta fram notatene fra forarbeidet:

 • Hva tenker du er forskjeller og likheter mellom flerfaglig og tverrfaglig undervisning?
 • Har du eksempler fra egen undervisning på flerfaglig og tverrfaglig undervisning?

Faglig påfyll (25 min)

Gå gjennom faglig påfyll i presentasjonen.

Aktivitet (15 min)

 • Bruk Tenk-par-del: Hvilke argumenter finnes for og imot stenging av grensene under en pandemi?
 • Foreslå to overskrifter (en for og en imot) til en avisartikkel hvor dette bildet står. Hvert par skriver inn sine to forslag til overskrifter på menti.com.

Gruppearbeid (30 min)

 1. Diskuter i par: I hvilke fag kunne det passe å jobbe med disse problemstillingene?
 2. Jobb i grupper på tre til fire personer. Gå inn på menti.com og velg en av overskriftene som ble foreslått i forrige gruppeoppgave (for og mot å stenge grensene under en pandemi). Bli enige om minst to fag det kan passe å jobbe med denne, og hvordan en flerfaglig eller tverrfaglig undervisning i dette temaet kan se ut. Del i plenum.

Planlegg undervisning (15 min)

Jobb i grupper og lag en bildeaktivitet lik den dere prøvde. Tilpass aktiviteten til valgfritt tema, fag og nivå. Planlegg flerfaglig eller tverrfaglig undervisning, eventuell en veksling mellom disse.

Aktiviteten skal gjennomføres med elever før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør bildeaktiviteten sammen med elevene dine:

Noter elevenes forslag til overskrifter. Reflekter over:

 • Om undervisninga ble flerfaglig eller tverrfaglig.
 • Om undervisninga bidro til at elevene så sammenhenger på tvers av fag.

D – Etterarbeid

50 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 min)

Hver deltaker forteller kort om erfaringene sine fra utprøvinga:

 • Vis bildet dere valgte, og fortell om det var flerfaglig eller tverrfaglig undervisning dere gjennomførte.
 • Gi eksempel på elevenes forslag til overskrifter
 • Bidro undervisninga til at elevene så sammenhenger på tvers av fag?
 • Hva slags type fagintegrering (kryssfaglighet, flerfaglighet, tverrfaglighet) mener dere kan bidra best til en helhetlig forståelse av et tema?

Oppsummering i plenum (15 min)

Gruppene deler i plenum:

 • Bidro undervisninga til at elevene så sammenhenger på tvers av fag?

 • Hva slags type fagintegrering (kryssfaglighet, flerfaglighet, tverrfaglighet) mener dere kan bidra best til en helhetlig forståelse av et tema?

Tenk-par-del (15 min)

Hvordan kan dere utvikle ulike typer samarbeid som involverer flere fag i framtidig undervisningspraksis?