Modul 4: Horisontkunnskap

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 225 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli kjent med begrepet horisontkunnskap i realfagene, og hvilken betydning horisontkunnskap har for å skape god undervisning.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid

 • Se gjennom kortstokkene og velg settet som passer best til lærergruppen, enten energi eller geometri.
 • Skriv ut og klipp opp et eksemplar av den valgte kortstokken til hver gruppe.
 • Til B – Samarbeid og D –Etterarbeid trenger dere et rom med bord slik at hver gruppe har et arbeidsbord. Det skal være mulig å gå rundt og se på hverandres arbeidsbord.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les fagteksten Horisontkunnskap i et realfaglig perspektiv (pdf).

Ta utgangspunkt i et emne du underviser i akkurat nå. Tenk over og noter:

 • Hvilken ide er sentral i dette emnet?
 • Hvilke ideer bygger denne sentrale ideen på?
 • Hvordan blir ideen relevant i videre undervisning?

Ta med notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

100 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering av forarbeidet (20 minutter)

Se på notatene fra A-Forarbeid, bruk gjerne noen minutter individuelt før gruppediskusjonen.

Gå sammen i grupper på tre – fire personer.

 • Diskuter hva «horisontkunnskap» betyr for å sikre at dere har en felles forståelse i det videre arbeidet.
 • Hver person deler notatene sine fra A – Forarbeid.
 • Gi innspill på det de andre deltakerne legger fram fra forarbeidet og vurder sammen om dere vil tilføye eller endre noe.

Horisontkunnskap i arbeid med geometriske figurer eller naturlig seleksjon (30 minutter)

Hver gruppe får en kortstokk med realfaglige ideer. Gruppen skal se gjennom kortstokken, diskutere ideene og sortere dem slik dere mener de bygger på hverandre.

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Se hvordan de andre gruppene har sortert kortene. Diskuter likheter og forskjeller.

Planlegg egen undervisning (30 minutter)

Dere skal lage en kortstokk innenfor et emne dere underviser i nå. Kortstokken skal inneholde sentrale ideer som er nødvendig for å forstå dette emnet.

Det er en fordel om lærere som underviser på samme trinn kan lage en felles kortstokk.

Kortstokken skal inneholde:

 • noen kort med sentrale ideer som er nødvendig for elevene å forstå i emnet dere underviser i akkurat nå.
 • noen kort med sentrale ideer elevene har lært tidligere i dette emnet og som du bygger på.
 • noen kort med sentrale ideer innenfor dette emnet som elevene vil møte senere. 

Dere skal prøve ut kortene med elevene før dere starter med D –Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av ei undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Dere skal ta med kortstokken til undervisning og be elevene om å sortere kortene.

 • Legg spesielt merke til hva elevene gjør med kort med ideer som de ikke forstår.
 • Ta bilde av de ulike måtene elevene har sortert kortene på og ta bildene med til
  D – Etterarbeid.
 • Ta også med kortstokkene du ga til elevene til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

95 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 minutter)

Sammenlign og vurder de ulike måtene elevene sorterte kortene på.

Arbeid med kortstokker (30 minutter)

 • Hver gruppe får en kortstokk fra noen av de andre gruppene.
 • Hver gruppe sorterer de nye kortstokkene godt synlig på arbeidsbordet.
 • Alle gruppene går deretter rundt og ser på de andre gruppenes ulike måter å sortere kortene på.

Oppsummer i plenum (30 minutter)

 • Gruppene presenterer elevløsninger for hverandre. Sammenlign og diskuter om det er forskjell på måten lærere og elever ser sammenhengen i emnet på. Diskuter hvilke følger dette kan/bør få for undervisningen.

Veien videre (5 minutter)

Bestem hvilket tema, pakke eller modul dere vil gjennomføre i neste runde.