Modul 2M: Digitale ressurser og dybdelæring i matematikk

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 160 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er at dere skal bli bevisst hvordan bruk av digitale ressurser kan fremme og/eller hemme dybdelæring i matematikk.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Skriv ut arket med seks kjennetegn, oppgavearket lineære funksjoner og tabellen med kjennetegn på dybdelæring og overflatelæring til hver deltaker.
 • Sørg for at deltakerne har datamaskiner tilgjengelig. To personer kan gjerne dele på en datamaskin.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Tenk gjennom de siste gangene du har brukt digitale verktøy i matematikkundervisning din. Velg en av disse, og noter stikkord som beskriver aktiviteten.

Velg deretter en eller flere av beskrivelsene A–F som du syns kjennetegnet hva elevene gjorde under aktiviteten.

A. Elevene relaterer nye ideer og begrep til tidligere kunnskaper og erfaringer.
B. Elevene ser etter mønstre og underliggende prinsipper.
C. Elevene memorerer uten å reflektere over formålet eller over egne læringsstrategier.
D. Elevene reflekterer over sin egen forståelse og sin egen læringsprosess.
E. Elevene jobber med nytt lærestoff uten å relatere det til hva de kan fra før.
F. Elevene memorerer fakta og utfører prosedyrer uten å forstå hvordan eller hvorfor.

Ta med notatene dine til B – Samarbeid slik at du kan presentere resultatet for de andre.

B – Samarbeid

110 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (15 minutter)

Jobb i grupper på tre–fire personer. Hver gruppe får et tabellen med kjennetegn på overflatelæring og dybdelæring. Hver enkelt skal ha arket med de seks kjennetegnene A–F.

Aktivitet 1 (15 minutter)

Jobb gjennom aktiviteten som blir presentert i presentasjonen til modulen. Dere skal deretter reflektere over hvilke av kjennetegnene (A-F) passet til aktiviteten dere har gjennomført.

Aktivitet 2 (15 minutter)

Se film om lineære funksjoner (ndla.no). Reflekter også her over hvilke kjennetegn (A-F) som passer til aktiviteten.

Faglig påfyll (5 minutter)

Gå gjennom sidene i presentasjonen.

Oppsummer (20) minutter)

Diskuter først i gruppene før hver gruppe deler sine tanker i plenum:

 • Hvordan kan bruken av digitale verktøy henholdsvis fremme eller hemme dybdelæring?
 • Hva er spesielt viktig å tenke på når man tar i bruk digitale verktøy for å oppnå dybdelæring? Del gjerne konkrete tips.

Planlegg egen undervisning (30 minutter)

Jobb individuelt eller i grupper:

 Aktiviteten skal gjennomføres før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Hele eller deler av en undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der elevene bruker digitale verktøy.

Etter gjennomføringen skal du reflektere over:

 • Hvordan opplevde du at de digitale verktøyene fremmet dybdelæring hos elevene?
 • Var det noe i bruken av de digitale verktøyene som hemmet dybdelæring hos elevene?

Noter stikkord og ta med notatene dine til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer etter utprøving (20 minutter)

Del erfaringene fra utprøvingen i grupper på tre–fire deltakere.

 • Hvordan opplevde du at de digitale verktøyene fremmet dybdelæring hos elevene?
 • Var det noe i bruken av de digitale verktøyene som hemmet dybdelæring hos elevene?

Bruk tabellen med kjennetegnene på overflatelæring og dybdelæring når dere diskuterer

Oppsummer i gruppene (10 minutter)

På bakgrunn av erfaringene deres skal hver gruppe velge:

 • et eksempel på hvordan bruken av digitale verktøy kan fremme dybdelæring
 • to konkrete tips til hva som er viktig når man bruker digitale verktøy

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Del eksemplene gruppene har valgt ut.

Veien videre og neste modul (5 minutter)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i det som blir deres neste modul.