Modul 4: Å utforske rom

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 110 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å utvikle kompetanse om hva romforståelse er, og om hvordan barna utvikler romforståelse ved å utforske sine omgivelser. En utvidet kompetanse om rom vil bidra til at dere kan tilrettelegge for flere rike erfaringer knyttet til rom i varierte situasjoner i barnehagen.

Rammeplanen

Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere møter til B – Samarbeid, eller gjør begge samtidig på et felles møte.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • I B – Samarbeid og D – Etterarbeid skal du lede diskusjonene.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Tenk gjennom følgende spørsmål mens du leser teksten Å utforske rom:

 • Hva i teksten er kjent for deg, og hva er nytt?
 • Hvordan tilrettelegger du for at barna skal utforske rom i dag?

Etter at du har lest teksten:

 • Noter minst to nye ideer du har fått til hvordan du kan bidra til at barn utvikler romforståelse.

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

45 minutter
Grupper

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

La alle i gruppa presentere sine tanker og notater fra det individuelle arbeidet. Kommenter på hverandres innspill underveis.

Planlegg utprøving (30 minutter)

Jobb to og to sammen. 

Ta utgangspunkt i ett av eksemplene i teksten Å utforske rom og forbered en utforskende aktivitet knyttet til barns romforståelse. Bruk planleggingsmalen for aktivitet knyttet til rom

Fordel arbeidsoppgavene: å skaffe utstyr, dele barna inn i grupper og hvem som gjør hva i aktiviteten. 

Bli enig om hvordan dere skal dokumentere aktiviteten.

Samtykke ved bruk av film og bilder i barnehagen

I denne modulen kan dere filme eller fotografere gitte situasjoner som dokumentasjon. Sørg for at dere har de samtykker som kreves ved bruk av film og foto. Etter at modulen er ferdig skal alle mediefiler slettes fra alle enheter som er brukt.

 

C – Utprøving

Den tida det tar
To og to

Gjennomfør aktiviteten knyttet til romforståelse slik dere planla i B – Samarbeid. Dokumenter det barna gjør slik at dere kan diskutere dette i D – Etterarbeid. For eksempel kan dere ta bilder, filme, eller skrive ned utsagn fra barna.

 

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer fra utprøvingen i små grupper (30 minutter)

Sett dere sammen i små grupper. 

 1. Se på all dokumentasjon fra utprøvingen, og diskuter hvilke sider ved rom barna fikk erfaringer med i de ulike aktivitetene.
 2. Hva ble dere overrasket over, og hva gikk som forventet i utprøvingen?
 3. Skriv ned tre punkter som oppsummerer hva dere har lært av å arbeide med denne modulen.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Ta ei oppsummering i plenum der hvert par/gruppe deler sine tre punkter med de andre deltakerne.

Veien videre (5 minutter)

Bli enige om veien videre, og se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.